'Something I can use with my community group to measure outcomes and get them involved!'


'This is a friendly way of looking at RBA! Well done!'


'Finally something I can use with the young people at youth club to see what’s working and what isn’t!'


'This isn’t just an Outcomes toolkit, it also helps with Participation!'


Background

Yn eich cynorthwyo i fesur y gwahaniaeth a wnewch

Mae’r Pecyn Mesur Newid yn ymwneud ag ymglymu’r bobl a’r cymunedau y gweithiwch â hwy i fesur y gwahaniaeth wnewch.

Nid yw wedi dod i ben . . . ac ni ddaw byth i ben !

TherGolyga’r Pecyn Deilliannau Mesur Newid ei fod i addasu a newid fel y’i defnyddiwch. Fe’i dyluniwyd fel arf i’w ddefnyddio ar lein, ac fe ymddengys yn fuan ar lein. Unwaith y daw hynny i fod, fe fydd copi caled terfynol ar gael.

Fodd bynnag mae un amod – os canfyddwch rywbeth nad yw’n gweithio, neu rywbeth newydd sydd yn gweithio – rhowch wybod i ni ac ymunwch â’n cymuned.
Os cytunwch gyda’r amod hwn – yna darllenwch ymlaen (a chadwch mewn cysylltiad !)

Read more