RHAN SAITH: DEFNYDDIO’R WYBODAETH

1.Adolygu’r hyn ganfyddoch a chynnig gwelliannau

 
Unwaith rydych wedi casglu’r wybodaeth, yna dylech gasglu pawb at ei gilydd i adolygu’r canfyddiadau.

 
Gall rhai cwestiynau hanfodol efallai yr hoffech ei gofyn cynnwys.

Deilliannau:

 • A yw’r deilliannau’r hyn roeddech yn ei ddisgwyl iddynt fod?
 • Os ydyn nhw’n wahanol, beth achosodd y gwahaniaeth?
 • A fu unrhyw ddeilliannau anfwriadol?

Cyfranogwyr:

 • Gafodd pob un oedd eisiau gyfle i gymryd rhan ? Beth fu o gymorth neu o rwystr iddynt?
 • Oes tangynrychiolaeth o rai rhan ddeiliaid?

Gwybodaeth a gasglwyd:

 • A gawsoch wybodaeth ar bob un o’r mesurau perfformiad yr oeddech eu hangen?
 • Oes bylchau yn y data?
 • Beth weithiodd yn dda a beth na weithiodd cystal?

Beth sydd angen i chi ei wneud i wella eich effaith yn y dyfodol?

Os yw’r broses yn datgelu eich bod yn methu â gwneud yr effaith roeddech eisiau ei wneud.

Meddyliwch am pam na fuoch yn llwyddiannus mewn rhai ardaloedd a beth y gallech wedi ei wneud yn wahanol.

 • Os mai dyma ddiwedd eich prosiect yna fe fydd yn rhaid i chi nawr benderfynu pa brosiect newydd fydd yn rhaid i chi ymgymryd ag e yn y dyfodol gaiff yr effaith roeddech yn gobeithio y byddech yn cyflawni.
 • Os yw eich prosiect wedi dod i ben gallwch hefyd feddwl sut y gallwch drosglwyddo’r gwersi a ddysgwyd i brosiectau cyffelyb eraill.
 • Os yw eich prosiect yn parhau, gallwch wneud argymhellion ynglŷn â gweithredoedd ar gyfer eich prosiect fydd yn sicrhau bod yr effaith yn digwydd.
 • Fe allwch ganfod y bydd o help i feddwl am ddefnyddio’r wybodaeth hon ar ffurf cylch o ‘Gynllunio – Gwneud- Adolygu’. Felly yn gyntaf byddwch yn cynllunio’ch prosiect, sy’n cynnwys cynllunio’r holl wybodaeth rydych angen ei gasglu a sut i wneud hynny. Dilynir y rhan hyn gan gyflwyno eich prosiect, ac fe fydd hyn yn cynnwys casglu a didoli eich holl wybodaeth monitor. Y cam olaf yn y cylch yw Adolygu, pan fyddwch yn edrych ar y wybodaeth sydd gennych. Gall hyn gynnwys nifer fynychodd, deilliannau meddal yn ogystal â meddwl am yr hyn aeth yn dda a’r hyn nad aeth cystal.. Gallwch ddefnyddio’r holl wybodaeth hyn i weithio gyda phawb oedd yn rhan o’r prosiect i gynllunio cam nesaf y prosiect ac ail ddechrau’r cylch unwaith eto.


Parhau i Rhan Wyth:
DEILLIANNAU MEDDAL A’R PELLTER A DEITHIWYD


Ewch yn ôl i Rhan Chwech:
CASGLU TYSTIOLAETH


No Comments Yet.

Leave a comment