RHAN WYTH: DEILLIANNAU MEDDAL A’R PELLTER A DEITHIWYD

Mae’r Seren deilliannau. Y Raddfa Rickter A Graddfa Lles Meddyliol Warwig-Caeredin (WEMWBS) yn ddulliau gwych i fesur deilliannau medal a’r pellter a deithiwyd.
 

1.Seren Deilliannau

 
Graff neu fap gweledol yw hwn o seren aml big. Mae pob pig o’r seren yn cynrychioli graddfa wahanol a defnyddir y rhain i fesur newid wrth weithio gyda phobl. Ceir nifer o fersiynau gwahanol o’r seren yn dibynnu ar y bobl gyda phwy rydych yn gweithio a beth mae’ch prosiect yn gobeithio ei gyflawni. Ceir Sêr i fesur deilliannau mewn:

  • Datblygiad cymunedol
  • Di-waith
  • Gwaith ieuenctid
  • Iechyd meddwl
  • Lles

Visit: http://www.staronline.org.uk/

 
 

 
 

2.Graddfa Rickhter

 
Dyma arf hawdd ei ddefnyddio sy’n seiliedig ar set o raddfeydd symudol sydd wedi eu dylunio i fesur medrau medal a’r pellter a deithiwyd..
Mae’r Raddfa Rickter® yn asesiad cymhelliant syml wedi ei ddylunio i fesur medrau medal a’r pellter a deithiwyd.
Mae’r arf ei hunan yn fwrdd llaw maint A4 gyda deg phenawd i lawr yr ochr chwith a llithrwr magnetaidd ar gyfer pob. Gelli symud y llithrwr ar hyd graddfa o 1 i 10, sy’n galluogi’r defnyddiwr i radio sut maen nhw’n teimlo am bob testun.
Mae’r broses yn gallu rhoi grym i bob unigolyn, gan eu hannog i weld ‘y darlun llawn’ ac i sylweddoli sut mae gwahanol agweddau o’u bywyd yn cael effaith ar ei gilydd. Gyda’r cyfwelydd, gall yr unigolyn archwilio posibiliadau, gwneud dewisiadau gwybodus ac ysgwyddo cyfrifoldeb am eu nodau eu hunain..
Efallai y bydd grŵp mwy eisiau dilyn y Raddfa Rickter a phrynu’r adnoddau, neu gall grŵp llai neu brosiect fod eisiau dilyn y syniad cyffredinol i ddatblygu eu harf eu hunan ar gyfer eu cydweithwyr..
 

Visit: http://www.rickterscale.com/

 

 

3.Y Raddfa Lles Meddyliol Warwig-Caeredin (WEMWBS)

 
Graddfa sydd newydd ei datblygu ar gyfer asesu iechyd meddwl cadarnhaol. (lles meddyliol) Graddfa eitem a eirir yn gadarnhaol gyda phump category ymateb… Mae’n cynnwys y rhan fwyaf o agweddau iechyd meddwl gadarnhaol (meddyliau a theimladau cadarnhaol). Defnyddiwch y newid fel gwaelodlin ac yna ar adegau rheolaidd i asesu’r pellter a deithiwyd.

 


Parhau i rhan naw:
ATEBOLRWYDD AR SAIL CANLYNIADAU RESULTS NEU AASC (RBA)


Ewch yn ôl i rhan saith:
DEFNYDDIO’R WYBODAETH


No Comments Yet.

Leave a comment