RHAN PUMP: GWEITHGAREDDAU AR GYFER YMGLYMU POBL MEWN MESUR DEILLIANNAU

Disgrifir y gweithgareddau fel gweithgareddau grŵp ond gellir yn hawdd addasu nifer ohonynt. Rydym wedi defnyddio’r dulliau hyn yn rheolaidd mewn digwyddiadau cymunedol ble rydym yn gofyn i gyfranogwyr i alw i mewn a threulio ychydig funudau yn rhoi adborth unigol neu mewn grwpiau bach.

Monitro: os ydych yn bwriadu monitro a defnyddio’r gweithgareddau hyn yn aml, mae angen i chi ddewis y gweithgareddau sydd yn rhwydd i’w defnyddio. Peidiwch â defnyddio gweithgareddau sydd yn cymryd gormod o amser os ydych am ei hailadrodd yn aml.

Cyn ac wedyn: Os ydych angen sefydlu eich gwaelodlin, gwnewch hyn trwy wneud y gweithgareddau cywain gwybodaeth cyn cychwyn y prosiect ac yna ailadrodd hyn yn hwyrach i ddangos y cynnydd.

Beth pe bai yn rhy hwyr i sefydlu eich gwaelodlinau? Rhaid bod yn realistig, fe fydd llawer o bobl yn gafael yn y pecyn hwn pan fyddant hanner ffordd trwy eu prosiect neu yn wrth dynnu tuag at y terfyn. PEIDIWCH â BRAWYCHU. Mae ffyrdd i ateb y cwestiynau sy’n gofyn i’ch cyfranogwyr i roi eu barn am sut mae pethau wedi newid neu pa wahaniaeth a gyflawnwyd. Pan rydym yn ceisio yn edrych yn ôl galwn hyn yn ‘dystiolaeth adolygol’.

Gweithgaredd cychwynnol

 

    Gwneud iddo weithio
    Ynysforb/Archipelago

 

Gweithgaredd Cywain Gwybodaeth

 

Gweithgaredd

Da ar gyfer grwpiau cyfan

Da ar gyfer grwpiau bach

I’w defnyddio mewn grwpiau galw i mewn

Gellir eu defnyddio mewn sefyllfa

1 i 1

Gellir eu defnyddio i sefydlu gwaelodlin

Da ar gyfer monitro rheolaidd

Da ar gyfer ailadrodd i ddangos cyn ac ar ôl

Da ar gyfer tystiolaeth adolygol

Brics yn y wal
Dyn dyn bach sinsir
Agos at y gôl
Pleidlais Dot
Cydraddolwr
Mannau poeth & Mannau grotesg
Llinellau gwerth
Grid
Goreuon y byd
Sêr

 

Gweithgaredd Cloi

 

    Lefren Fôr

    Targed Dot ney Wal Graffiti

    Cylch CloiEwch yn ôl i Rhan Pedwar:
TRACIO’CH CYNNYDD


No Comments Yet.

Leave a comment